Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu thù địch phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng xã hội

Thứ sáu - 06/08/2021 07:28
Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của thông tin mạng xã hội, các thế lực thù địch ngày càng sự dụng nhiều biện pháp công nghệ, mạng xã hội để tấn công, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Với vị thế là lực lượng xã hội đông đảo, lực lượng tiên phong và đang đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ và sử dụng mạng xã hội, thanh niên có vai trò quan trọng trong việc đấu tranh phản bác các luận điệu phản động, xuyên tạc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng xã hội.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
1. Vị trí, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng  
Trong suốt tiến trình cách mạng của Đảng, của dân tộc, Thanh niên Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác luôn nêu cao lòng yêu nước, chí khí anh hùng, khát vọng cháy bỏng, tinh thần xung kích, sáng tạo, không quản ngại gian khổ, hy sinh và có đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ mới, cùng với toàn dân, thanh niên Việt Nam luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp đổi mới đất nước; tình nguyện vì cộng đồng; lăn lộn ở những nơi gian khó, tiên phong trong ứng dụng khoa học - công nghệ, đi đầu trong xây dựng xã hội học tập, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

2. Thanh niên với việc xử dụng mạng xã hội
Mạng xã hội đã trở nên phổ biến khi đồng hành cùng giới trẻ Việt Nam mọi lúc mọi nơi, kể cả khi họ sinh hoạt ăn uống, ngủ nghỉ, học tập, làm việc, giải trí… Tỷ lệ sử dụng mạng xã hội cao thuộc về những không gian mà ở đó giới trẻ có quỹ thời gian rảnh rỗi khá nhiều như: tại nhà chiếm tỷ lệ cao nhất (95,8%), nơi làm việc và trường học (17,3%).
Tần suất sử dụng mạng xã hội của thanh, thiếu niên đang có xu hướng ngày càng gia tăng, bởi họ có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi nhờ sở hữu các thiết bị công nghệ hiện đại. Theo kết quả khảo sát, giới trẻ đang có xu hướng truy cập mạng xã hội nhiều nhất thông qua điện thoại di động thông minh (85,3%). Như vậy, chúng ta thấy hiện nay lực lượng đông đảo nhất tham gia sử dụng mạng xã hội vẫn chủ yếu là thanh thiếu nhi.

Trong gian đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hoá và cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đang phát triển như vũ bão, thông tin và mạng xã hội đang phát triển rộng khắp, hơn bao giờ hết thanh niên luôn luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong học tập và làm chủ các ứng dụng khoa học công nghệ, và là lực lượng đông đảo nhất tham gia sử dụng các thiết bị, nền tảng thông tin mạng xã hội. Chính trong bối cảnh đó, trên các diễn đàn, trên không gian mạng xã hội các thế lực thù địch ngày càng điên cuồng chống phá, xuyên tạc, hạ bệ vai trò lãnh đạo của Đảng ta và tung ra nhiều chiêu bài tinh vi, những luận điệu thù địch phản động, công kích chống phá xuyên tạc tính đúng đắn,khoa học của nền tảng tư tưởng vủa Đảng ta - Chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh…

Đặc biệt, trong những năm gần đây, các thế lực thù địch với mọi thủ đoạn nhằm tác động, phá hoại nền tảng tư tưởng, bản sắc văn hóa dân tộc, Đối tượng mà chúng nhắm đến trước tiên là giới trẻ. Chúng triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, nhất là internet, không gia mạng xã hội để xâm nhập, tác động tiêu cực tới tư tưởng, ý chí và bản lĩnh của thế hệ trẻ với mục đích làm “chuyển hóa” “thay đổi những cái đầu đỏ” suy nghĩ và tư tưởng của giới trẻ. Thông qua internet, phát tán tài liệu có nội dung phản động, bịa đặt nhiều thông tin sai lệch, lấp lửng, giật gân, hướng dư luận theo quan điểm sai trái, tạo ra vô số các diễn đàn, trang mạng,blog để nhiều người trẻ truy cập và kích động bình luận theo hướng tiêu cực, khiến không ít người, nhất là giới trẻ nhẹ dạ hùa theo do thiếu hiểu biết…Để đạt được mục đích nhanh nhất, chúng tập chung chĩa mũi nhọn truyền thông vào thanh niên - lực lượng đông đảo nhất sử dụng mạng xã hội.

Lợi dụng sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực thù địch sẵn sàng mạnh tay đầu tư tài chính cho quảng cáo, dẫn dắt giới truyền thông hoạt động theo ý đồ của chúng tổng hợp tin tức, thông tin chưa được kiểm chứng để tạo ra sự “khách quan”, sau đó cài dần các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, tăng dần cả về số lượng và cường độ bịa đặt, bóp méo sự thật, luận điệu sai trái. Mặt khác, chúng còn lợi dụng các trang mạng xã hội, facebook, blogger, hệ thống phương tiện truyền thông của lực lượng phản động người Việt lưu vong,… để tuyên truyền, gây nhiễu loạn tư tưởng thanh thiếu nhi.

Chính vì vậy, hành vi ứng xử của thanh niên, thái độ, nhận thức của thanh niên, trình độ sử dụng mạng xã hội,sức đề kháng trước các thông tin xấu độc của thanh niên trên không gian mạng xã hội có vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc thù địch,phản động trên không gian mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 
KHONG GIAN MANG
 
Ảnh minh họa

3. Nhận diện các luận điệu thù địch, phản động trên không gian mạng xã hội

Xuyên tạc, phủ nhận tính đúng đắn, khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trên không gian mạng xã hội

Với những luận thuyết chính trị dân chủ tư sản của một số nhà tư tưởng phương Tây, chúng ra sức tuyên truyền trên không gian mạng xã hội về cái gọi là sự “quái thai”, “đẻ non của lịch sử”, “chủ nghĩa xã hội đã cáo chung” cùng với sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu...  Bằng nhiều biện pháp công nghệ hiện đại, cùng sự đầu tư tài chính lớn, chúng ngày đêm sản xuất nhiều clip, bài viết, phóng sự, hình ảnh…bóp méo sự thật, xét lại lịch sử của chu nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, đặc biệt xuyên tạc hiện thực chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Trung Quốc, Cu Ba, Triều Tiên… và cho rằng chủ nghĩa xã hội đã lỗi thời, đã bị lịch sử bỏ qua, và cho rằng xã hội loài người chỉ ngừng lại ở chủ nghĩa tư bản…..

 Chúng sử dụng nhiều thủ đoạn, từ tinh vi thâm độc công khai trắng trợn tuyên truyền trên các diễn đàn mạng xã hội nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp phủ định các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin. Từ đó chúng tung ra rất nhiều clip, bài viết, hình ảnh, sự cắt dán gượng ép, sai sự thật cề thân thế sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh và đi đến phủ nhận, xuyên tạc Tư tưởng Hồ Chí Minh. Có nhiều trang mạng,diễn đàn còn cho rằng Hồ Chí Minh đưa nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam một sai lầm…

Sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền phủ nhận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Các thế lực thù địch sử dụng mạng xã hội với tần xuất rất lớn,lập ra nhiều trang tin, Website, trang Facebook,blog…để tuyên truyền phủ nhận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,chúng cho rằng không có chủ nghĩa xã hội trong hiện thực, chủ nghĩa xã hội là mơ hồ, viển vông, qua nhiều clip, sản phẩm truyền thông, các thế lực thù địch đã suyên tạc,xét lại lịch sử, bôi đen, thổi phồng những hạn chế, tiêu cực, thiếu sót, yếu kém trong phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong lịch sử nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong giai đoạn hiện nay để từ đó phủ nhận chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Trên các diễn đàn mạng xã hội các thế lực thù địch tung ra vô số các luận điệu cho rằng Việt Nam đang đứng ở ngã ba đường, không có cái gọi là: “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, đi theo con đường Tư bản chủ nghĩa mới là phù hợp thời đại,mới có thể hội nhập quốc tế,mới có thể giàu mạnh…Những luận điệu này vô cùng thâm độc, hòng làm lung lạc nhân tâm, xói mòn ý chí của nhân dân Việt Nam nhất là đối với thế hệ trẻ.

Xuyên tạc, công kích đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, phủ nhận những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Các thế lực thù địch chống cộng tung ra nhiều bài viết, clip, hình ảnh…tập trung công kích đường lối đổi mới của Đảng và nhân dân ta bằng nhiều luận điệu xuyên tạc trắng trợn. Chúng cho rằng: Những thắng lợi trong công cuộc đổi mới của nước ta chẳng qua vì những người cách mạng Việt Nam đã quá độ sang chủ nghĩa tư bản, đi theo chủ nghĩa tư bản. Chúng phê phán đường lối phát triển của ta lấy kinh tế nhà nước là chủ đạo tức là tập trung vào khu vực kinh tế kém hiệu quả, khó tránh khỏi tụt hậu, yêu cầu ta phát triển thị trường tự do tư bản, khuyến khích tư nhân phát triển…Chúng ra sức phủ nhận những thành quả phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước, chúng hậm hực,khó chịu trước vị thế uy tín vai trò của Việt Nam ngày càng tăng trên trường quốc tế…

Xuyên tạc những thành tựu trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước trên không gian mạng xã hội.

Như chúng ta đã biết, với bản chất khoa học và cách mạng, Đảng ta luôn tự rèn luyện, tụ chỉnh đốn và đổi mới, những năm gần đây với quyết tâm chính trị rất cao của Người đứng đầu Đảng cũng như của toàn Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực được triển khai rất quyết liệt, kiên trì bằng những giải pháp rất căn cơ và đồng bộ. Có nhiều vụ đại án được xử lý nghiêm minh, có không ít cán bộ lãnh đạo các cấp, kể cả cấp cao bị xử lý kỷ luật, kể cả xử lý hình sự. Có thể khẳng định công cuộc đấu tranh phòng chống thói hư tật xấu trong Đảng, trong xã hội chưa bao giờ được triển khai hiệu quả và trở thành phong trào lớn như hiện nay, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được khôi phục và tăng cường rõ rệt…

Trước thực tế đó, các thế lực thù địch tuyên truyền trên nhiều trang mạng xã hội, nhiều diễn đàn, chúng xuyên tạc, bóp méo, vu khống, suy diễn cho rằng đó là cuộc “thanh toán phe phái”, “trả thù cá nhân” giữa người này với người kia, nhóm này với nhóm khác vì “lợi ích nhóm”... Từ đó, cho rằng trong Đảng có phen này phái kia, mất đoàn kết từ trung ương… Đặc biệt trên các trang mạng còn tung ra nhiều chiêu bài xuyên tạc quy trình công tác nhân sự, công tác cán bộ của Đảng ta, tung tin bịa đặt bôi nhọ nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước….Âm mưu của chúng là gây hoang mang, hoài nghi trong nhận thức tư tưởng trong Đảng và nhân dân nhất là trong thanh thiếu nhi.

 
MXH 02
 
Ảnh minh họa
 
4. Giải pháp phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng xã hội

Một là, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá, nhất là Luật an ninh mạng cho thế hệ trẻ. Để làm tốt vai trò đó, Tổ chức Đoàn, Hội, Đội cần tăng cường ứng dụng các công nghệ hiện đại, đổi mới, sáng tạo cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên. Hằng năm, triển khai hiệu quả học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức diễn đàn đối thoại “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên tham gia, như: liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử - cách mạng, hành trình đến với bảo tàng, thăm các địa chỉ đỏ…

Hai là, tăng cường thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của các “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” của Đoàn thanh niên các cấp, nắm bắt dư luận, đội ngũ cộng tác viên nhằm định hướng tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh niên. Giáo dục đoàn viên, thanh niên trong việc khai thác, sử dụng Internet một cách thiết thực và lành mạnh, nhằm nâng cao “sức đề kháng” và khả năng chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Bên cạnh đó các cấp bộ đoàn cần ứng dụng công nghệ hiện đại để sản xuất các sản phẩm, ấn phẩm, xuất bản phẩm về những nội dung lý luận liên quan đến nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, các ứng dụng trên mạng xã hội. Xây dựng các chuyên trang định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Định kỳ cung cấp thông tin định hướng, tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về sử dụng mạng xã hội, nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Ba là, Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chính thức, thời sự chính trị xã hội cho thanh thiếu nhi, nhất là các vấn đề liên quan đến thanh thiếu nhi; các tổ chức Đoàn,Hội, Đội duy trì hiệu quả các kênh thông tin truyền thống, phát huy vai trò mạng xã hội nhằm kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên; chủ động đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, nói xấu, nói sai sự thật trên mạng xã hội; Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội. Thường xuyên tuyên truyền về các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình, các phong trào nổi bật của tuổi trẻ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, xã hội… để thực hiện tốt  phương châm “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là chính, nhằm nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực, xấu độc, sai trái, thù địch.


Bốn là, Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và xã hội xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh, triển khai tuyên truyền phôt biến Luật an ninh mạng cho thanh thiếu nhi; xử lý kiên quyết các hành vi lợi dụng, sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền thông tin xấu, độc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tư tưởng, nhận thức thanh niên và nhân dân; Xây dựng hệ tiêu chi văn hoá sử dụng mạng xã hội cho thanh thiếu nhi; xây dựng các diễn đàn, nhóm, trang thông tin đoàn kết tập hợp thanh niên trên mạng xã hội với nhiều hình thức tổ chức phong phú, đa đạng để phát huy vai trò của đội ngủ thanh niên có trình độ lý luận chính trị, có nhận thức tốt tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


 

Tác giả bài viết: Th.S Ngô Thế Nghị , TS. Nguyễn Thị Mai Anh Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sinh viên HuHa sẽ làm gì khi đi học trở lại

Kỷ niệm 7-5 (bên phải)
Thư viện điện tử
tra cứu văn bằng
Tra cứu đề tài
Số tay sinh viên
http://truongnoivu.edu.vn/
https://truongnoivu-csmn.edu.vn/
http://truongnoivu-csmt.edu.vn/

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập104
  • Hôm nay3,575
  • Tháng hiện tại21,958
  • Tổng lượt truy cập3,534,137
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây