Bộ Nội vụ phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ hai - 18/10/2021 00:51
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được phê duyệt tại Quyết định số 726/QĐ-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong toàn ngành Nội vụ như sau:
 
Bộ Nội vụ phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và cá nhân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị, phát động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành Nội vụ. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đặc biệt là phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Phát huy phong trào thi đua để xây dựng khối đoàn kết, huy động nguồn lực, sức sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ và ngành Nội vụ.

Tổ chức phong trào thi đua cần thiết thực, hiệu quả; thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức với các hình thức phong phú, đa dạng; gắn phong trào thi đua với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 15/5/2021 của Bộ Chính trị, trong đó cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng nêu gương. Quan tâm, chú trọng khen thưởng những gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người lao động trực tiếp. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, đánh giá hiệu quả phong trào thi đua trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tổ chức phong trào thi đua cần có các hình thức phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, có kế hoạch đảm bảo thực hiện tốt các nội dung thi đua đồng thời thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm thông tin, website của các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng các nội dung thi đua; mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền thành quả thi đua yêu nước trên các lĩnh vực; biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị./.

Tác giả bài viết: Thu Trang

Nguồn tin: tcnn.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sinh viên HuHa sẽ làm gì khi đi học trở lại

Kỷ niệm 7-5 (bên phải)
Thư viện điện tử
tra cứu văn bằng
Tra cứu đề tài
Số tay sinh viên
http://truongnoivu-csmt.edu.vn/
http://truongnoivu.edu.vn/
https://truongnoivu-csmn.edu.vn/

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập122
  • Hôm nay3,333
  • Tháng hiện tại21,716
  • Tổng lượt truy cập3,533,895
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây