“Sắt son niềm tin với Đảng” sẽ mãi là tình cảm, trách nhiệm của nhiều thế hệ trẻ Việt Nam

Thứ hai - 06/04/2020 21:34
 “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” là dịp để tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục củng cố niềm tin, thêm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và con đường đi lên CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng", Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại Diễn đàn diễn ra chiều 31/1 tại Hà Nội.

 

Đồng chí Lê Quốc Phong- Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, ĐVTN là những người có trách nhiệm chung tay hiện thực hóa những mục tiêu của Đảng trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 

Tuổi trẻ Việt Nam tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và con đường đi lên CNXH

Phát biểu đề dẫn Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho rằng, từ khi được thành lập tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam, mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò, vị trí và sứ mệnh to lớn của thanh niên trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Đảng luôn đặt niềm tin vững chắc vào thanh niên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ niềm tự hào về 90 năm qua, lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên tất cả các mặt trận. Trong giai đoạn hiện nay, thế hệ thanh niên hiện sống có lý tưởng, niềm tin vào Đảng, vào chế độ, có đạo đức, tri thức, nhân cách, sức khỏe tốt, sáng tạo, dám dấn thân, sẵn sàng đi tới bất kỳ nơi đâu Đảng và đất nước cần.

 

Tuy nhiên, theo Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận bạn trẻ nhạt phai lý tưởng, giảm sút niềm tin với Đảng. Vì thế, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Diễn đàn là các đại biểu cần đề xuất các giải pháp, kiến nghị xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới; phát huy tốt nhất vai trò, tiềm năng của thế hệ trẻ đóng góp xây dựng Đảng xây dựng đất nước.

Theo PGS. TS. Vũ Tình (nguyên Phó Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM), giáo dục lý tưởng cộng sản, bồi đắp niềm tin cho thế hệ trẻ, điều quan trọng đầu tiên cần làm sáng tỏ lý tưởng cộng sản là gì. “Chúng ta cần làm cho thế hệ trẻ tin rằng sự phát triển của loài người, nhất định có xã hội cộng sản chủ nghĩa và sẽ hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, sự hình thành và phát triển xã hội cộng sản chủ nghĩa là quá trình hết sức lâu dài, khó khăn, phức tạp, một đời người chưa thể thấy được. Mỗi một thế hệ góp phần hoàn thiện một giai đoạn lịch sử của một chế độ xã hội và hưởng thành quả của giai đoạn đó. Chúng ta cần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu rõ điều này để không nóng vội, mất niềm tin vào con đường mà Đảng đã lựa chọn”, PGS. TS. Vũ Tình nói.  

"Cần để bạn trẻ đặt ngược câu hỏi: “Hãy hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta?” “Câu hỏi này thức tỉnh mỗi bạn trẻ nhận thấy những giá trị mà chúng ta đang được thụ hưởng. Chúng ta từ những con người nô lệ, mất nước, trở thành những con người tự do, phát triển, giao lưu quốc tế ngày hôm nay. Đó là Tổ quốc đã cho chúng ta. Vì vậy, thế hệ cần phải hành động, sống trách nhiệm, cống hiến để xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước, trân trọng những thành quả của ngày hôm nay, và sắt son niềm tin vào sự lãnh đạo phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam”, PGS. TS. Vũ Tình nhấn mạnh.

ĐVTN tham gia đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch

Chị Cao Thị Hải Vân, Phó Bí thư Thành đoàn Đông Hà, tỉnh Quảng Trị: ĐVTN hãy hành động từ những việc nhỏ nhất như chia sẻ câu chuyện tốt, hình ảnh đẹp là đã thực hiện bảo vệ nền tảng của Đảng trên không gian mạng.

 

Chị Cao Thị Hải Vân, Phó Bí thư Thành đoàn Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cho rằng, các thế lực thù địch, phản động đã chọn mạng xã hội như một “mặt trận” mới để tăng cường chống phá chế độ, bịa đặt, đưa thông tin sai sự thật, tạo ra những đợt “khủng hoảng truyền thông”, “hướng lái dư luận”, gây nên tình trạng nhìn sai, hiểu lệch các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Vì vậy, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ quan trọng trong tình hình mới để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. “Thời gian qua, Đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động định hướng văn hóa sử dụng mạng xã hội cho đoàn viên,thanh niên, giúp bạn trẻ “vững tư tưởng, chuẩn nhận thức” tham gia đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản bác các thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng”, chị Vân nói.  

Theo chị Vân, để nâng cao “sức đề kháng”cho mỗi bạn trẻ, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng bằng các hoạt động đồng bộ như xây dựng các ấn phẩm, tài liệu, bài giảng về những kiến thức liên quan đến nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các chiến dịch truyền thông theo các nhóm vấn đề, đặc biệt là các vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền các yếu tố tích cực, “mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; đồng thời, đa dạng hóa hình thức tổ chức cuộc thi trực tuyến Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”…
 

Anh Bạch Quốc Tuyên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho rằng, người cán bộ, đảng viên nói chung, đảng viên trẻ nói riêng phải không ngừng tu dưỡng, trưởng thành để xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong, gương mẫu, là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân.

 

Đồng quan điểm, anh Bạch Quốc Tuyên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho rằng, sự chống phá của các thế lực thù địch làm cho quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng, trực tiếp là chuyển hóa về mặt chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ sẽ ngày càng sâu sắc hơn nếu không làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả. Theo anh Tuyên, người cán bộ, đảng viên nói chung, đảng viên trẻ nói riêng phải không ngừng tu dưỡng, trưởng thành để xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong, gương mẫu, là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân. “Trước tiên và trên hết, người đảng viên trẻ phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không sa vào chủ nghĩa cá nhân, không xâm hại tới lợi ích của tập thể, của nhân dân”.

Phát biểu kết luận Diễn đàn, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết: Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng là đợt hoạt động chính trị lớn, quan trọng của đoàn viên, tuổi trẻ Việt Nam thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Diễn đàn là hoạt động lớn cuối cùng với quy mô cấp toàn quốc khép lại đợt hoạt động lớn và cũng là dịp để tuổi trẻ Việt Nam, ĐVTN, tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được ôn lại truyền thống vẻ vang, nhiều thành tựu to lớn của ĐCS Việt Nam, của cách mạng Việt Nam, của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam từ khi có Đảng đến nay. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 90 năm của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn thanh niên cộng sản HCM đoàn kết, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, là dịp để tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục củng cố niềm tin, thêm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và con đường đi lên CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó bồi đắp nhận thức lý tưởng, nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, vững vàng hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

ĐVTN tham dự Diễn đàn

 

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Diễn đàn cũng là dịp để tuổi trẻ Việt Nam từ thống nhất nhận thức đến thể hiện qua những hành động, trách nhiệm cụ thể của ĐVTN trong sự nghiệp cách mạng và trong tiến trình phát triển cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Đoàn TNCS HCM với tư cách là trường học XHCN của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, tạo môi trường cho ĐVTN rèn luyện, trưởng thành, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp nối xứng đáng truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước; thanh niên, ĐVTN là những người có trách nhiệm chung tay hiện thực hóa những mục tiêu của Đảng trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chính sự chung tay trách nhiệm đó sẽ mang đến những giá trị mà chúng ta chính là những người thụ hưởng trong thành quả chung của Đảng, thành quả chung của đất nước.

Đồng chí Lê Quốc Phong cho biết thêm, qua các tham luận tại Diễn đàn, những mục tiêu đặt ra phần nào đã được sáng tỏ, gợi mở nhiều suy nghĩ cho chúng ta và chắc chắn tiếp tục được lan tỏa rộng rãi hơn trong ĐVTN và trong các tổ chức Đoàn trong cả nước.

Với chủ đề công tác là “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng", năm 2020 là năm có rất nhiều sự kiện lớn của Đảng, đất nước đang chờ đón tuổi trẻ cả nước. Kết thúc đợt hoạt động Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng, bắt đầu từ 1/3/2020, khi chính thức khởi động Tháng Thanh niên 2020, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ phát động đợt hoạt động mới mang tên: “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”; đợt hoạt động sẽ kết thúc đúng dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong rằng, Diễn đàn hôm nay, chỉ tạm thời khép lại do điều kiện thời gian vật chất nhưng chủ đề “sắt son niềm tin với Đảng” sẽ mãi là tình cảm, trách nhiệm của nhiều thế hệ trẻ Việt Nam với Đảng, là động lực để ĐVTN tích cực rèn luyện, hành động, đóng góp hiệu quả, xứng đáng với sự trong sạch vững mạnh của Đảng, giữ vững niềm tin đó, bồi đắp hơn nữa, trao truyền cho các thế hệ tiếp nối, để niềm tin sắt son đó mãi mãi trường tồn”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

 

Nguồn tin: doanthanhnien.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sinh viên HuHa sẽ làm gì khi đi học trở lại

Kỷ niệm 7-5 (bên phải)
Thư viện điện tử
tra cứu văn bằng
Tra cứu đề tài
Số tay sinh viên
http://truongnoivu-csmt.edu.vn/
https://truongnoivu-csmn.edu.vn/
http://truongnoivu.edu.vn/

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập62
  • Hôm nay4,609
  • Tháng hiện tại22,981
  • Tổng lượt truy cập3,507,828
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây