Để Đoàn thực sự là môi trường tôi luyện cán bộ, bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo có chất lượng cho cơ quan, đơn vị ở khu vực công trong giai đoạn hiện nay

Thứ ba - 29/09/2020 04:06
“Đi lên từ Đoàn”, “Trưởng thành từ Đoàn” là câu nhận xét ngắn gọn nhưng khái quát và mang nhiều hàm ý khi nói về đội ngũ lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị trong khu vực công phát triển từ vị trí cán bộ đoàn. Thực tiễn đã cho thấy, nhiều cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) sau khi đảm nhiệm chức danh chủ chốt của các cấp bộ đoàn (bí thư, phó bí thư đoàn) được cơ quan, tổ chức ghi nhận đánh giá kết quả hoạt động tốt, đều được bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. 
1. Đoàn là môi trường tôi luyện cán bộ, bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo cho cơ quan, đơn vị trong khu vực công
“Đi lên từ Đoàn”, “Trưởng thành từ Đoàn” là câu nhận xét ngắn gọn nhưng khái quát và mang nhiều hàm ý khi nói về đội ngũ lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị trong khu vực công phát triển từ vị trí cán bộ đoàn. Thực tiễn đã cho thấy, nhiều cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) sau khi đảm nhiệm chức danh chủ chốt của các cấp bộ đoàn (Bí thư, Phó Bí thư đoàn) được cơ quan, tổ chức ghi nhận đánh giá kết quả hoạt động tốt, đều được bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. 

Ở cấp xã, sau khi thôi Bí thư đoàn xã có thể chuyển sang làm công chức xã, nhiều Bí thư đoàn được bố trí làm Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND xã. Ở cấp huyện, Bí thư huyện đoàn khi thôi nhiệm vụ thường được bổ nhiệm vào chức danh phó các ban: Dân vận, Tuyên giáo, Tổ chức, Văn phòng... hoặc điều động về giữ chức Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND xã hoặc làm trưởng, phó các phòng của huyện. Đối với cấp tỉnh, Bí thư, phó bí thư tỉnh đoàn khi kết thúc công tác đoàn thường được bố trí đảm nhiệm các chức vụ phó các ban của đảng, phó, trưởng đơn vị cấp sở ở tỉnh hoặc luân chuyển về địa phương tham gia cấp ủy để giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại cấp huyện. Đối với cấp Trung ương, Bí thư Trung ương đoàn khi kết thúc nhiệm vụ công tác đoàn thường được Trung ương điều động, luân chuyển, bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng tại các Ban của đảng ở Trung ương hoặc chỉ định tham gia Ban Chấp hành (BCH) đảng bộ và giữ các chức vụ chủ chốt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại các cơ quan khác trong khu vực công, nhiều CBCCVC trẻ là cán bộ đoàn chủ chốt khi thôi làm công tác đoàn cũng đều được bố trí đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo phòng, ban, vụ, cục của đơn vị. Nhiều cán bộ đoàn được bổ nhiệm giữ các chức vụ chuyên môn ngay cả khi còn đảm nhiệm chức vụ đoàn. Đa phần những cán bộ trưởng thành từ đoàn sẽ phát huy tiềm năng, thế mạnh, sự trải nghiệm của giai đoạn làm công tác đoàn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các vị trí công việc mới, tiếp tục phát triển, thăng tiến sự nghiệp và nắm giữ các chức vụ cao cấp hơn trong hệ thống chính trị.

Có thể nói, những CBCCVC trẻ khi được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị được tham gia công tác Đoàn, được các cấp ủy Đảng và chính quyền quan tâm, bố trí đảm nhiệm giữ các chức vụ đoàn chủ chốt thực sự là một may mắn, một cơ hội cho CBCCVC trẻ được trải nghiệm để trưởng thành. CBCCVC trẻ không chỉ được tham gia các nhiệm vụ, các hoạt động đoàn mà còn được chui rèn, tôi luyện, được “tập sự” ở vai trò thủ lĩnh thanh niên trong cơ quan, đơn vị để trở thành người cán bộ trong tương lai. 

Thông qua môi trường hoạt động đoàn, thông qua vai trò của người thủ lĩnh thanh niên trong cơ quan đơn vị, CBCCVC được tôi luyện các vai trò, nhiệm vụ, chức năng, kỹ năng của người cán bộ quản lý, lãnh đạo trên các phương diện:

Một là: khả năng tập hợp quần chúng, tập hợp lực lượng xung quanh mình. Thủ lĩnh đoàn được thực hành, đào tạo kỹ năng huy động lực lượng thanh niên, huy động nguồn lực để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

Hai là: khả năng chịu đựng áp lực, chịu sự giám sát, phán xét, khen, chê của dư luận. Bởi lẽ, những công việc mà thủ lĩnh đoàn cần phải triển khai luôn là những công việc mang tính “mặt tiền” của cơ quan đơn vị: lễ tân, văn nghệ, xung kích, vận động quần chúng, là các công việc “cờ, đèn, kèn, trống”,...

Ba là: năng lực sáng tạo, đổi mới. Công tác đoàn gắn với thanh niên, viên chức trẻ nhiệt huyết, sôi nổi. Nguồn nhân lực thì có thể dồi dào nhưng các nguồn lực vật chất thì hạn chế. Chỉ có sự sáng tạo, đổi mới liên tục mới thúc đẩy cán bộ đoàn tìm ra những ý tưởng mới để tổ chức các chương trình, hoạt động vừa phù hợp với tâm lý thanh niên trẻ, vừa bảo đảm các nguồn lực để thực hiện chương trình.

Bốn là, thủ lĩnh đoàn được tập dượt các kỹ năng của người quản lý, người lãnh đạo thông qua các hoạt động đoàn: kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức chương trình, sự kiện; kỹ năng điều hành cuộc họp; vận động, thuyết phục quần chúng; kỹ năng chỉ đạo, điều hành; kỹ năng giải quyết mâu thuẫn; kỹ năng phân bổ nguồn lực, kỹ năng thuyết trình, giao tiếp hiệu quả... Đây là những kỹ năng mềm thực sự cần thiết mà bất kỳ người quản lý, lãnh đạo nào cũng phải có. Được trải nghiệm những kỹ năng lãnh đạo ngay từ khi còn trẻ với vai trò là thủ lĩnh đoàn thực sự là một may mắn, là con đường đào tạo ngắn nhất để người lãnh đạo, quản lý sử dụng thành thạo các kỹ năng lãnh đạo.

Năm là, với vị trí, vai trò là cánh tay phải của Đảng, là nguồn dự bị tin cậy của Đảng, những CBCCVC trẻ là cán bộ đoàn chủ chốt luôn được các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện tham gia các công việc của cơ quan đơn vị. CBCCVC làm công tác đoàn được cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị giao thực hiện các công việc để đào tạo, thử nghiệm, trải nghiệm để làm cán bộ quản lý của cơ quan, đơn vị.

Sáu là, thông qua hoạt động, phong trào đoàn, CBCCVC trẻ được thử thách sức chịu đựng, chui rèn nhân cách, phẩm chất, đạo đức, tác phong của người cán bộ. Họ được sàng lọc, thử thách trước những áp lực, trước những cám dỗ của thói hư danh, ham lợi, tư lợi...Vượt qua những cám dỗ này ngay từ khi còn trẻ, sẽ tạo nên sức đề kháng sau này cho CBCCVC khi họ đảm đương những vị trí, trọng trách lớn hơn. 

 
mình đoàn kết làm tình nguyện min

2. Những hạn chế, tồn tại trong môi trường đoàn trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ

Bên cạnh việc tạo môi trường trui rèn, tôi luyện cán bộ đoàn để giúp họ trưởng thành và có thể đảm nhận tốt những nhiệm vụ của vị trí lãnh đạo, quản lý trong tương lai, thì hàm ý trong câu nói “Đi lên từ đoàn”, “Trưởng thành từ đoàn” cũng là sự nhắc nhở của xã hội đối với những người CBCCVC trưởng thành từ đoàn phải hiểu và nắm rõ những hạn chế, tồn tại cần phải tránh. Những hạn chế, tồn tại đó là:

Trước hết, môi trường hoạt động đoàn thường gắn với các phong trào. Đặc thù của phong trào mang tính chất thời điểm, mang tính chất dấu ấn, bề nổi rất cao. Cho nên mặt hạn chế trước hết là tính chuyên môn sâu, chuyên nghiệp không cao, dễ bị cho là hình thức, đối phó và thiếu hiệu quả. Nếu cán bộ đoàn hời hợt, chạy theo bề nổi mà quên chuyên môn, quên mục đích thực sự của môi trường đoàn sẽ không được học hỏi, trải nghiệm những điều tốt đẹp, quý giá nhất khi đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh đoàn. Cái mà họ học được chỉ là làm cán bộ “phong trào” chứ không học được kiến thức, kỹ năng, thái độ cần phải có của một người lãnh đạo, quản lý từng trải.

Hai là, CBCCVC trẻ thường tham gia công tác đoàn trong một giai đoạn nhất định, đảm nhiệm chức vụ trong độ tuổi thanh niên, thường không quá 35 tuổi và với chức danh kiêm nhiệm. Trong quãng thời gian ngắn, lại thường kiêm nhiệm công việc chuyên môn, nếu không giữ được cái nhiệt huyết, sự tận tâm cống hiến vì việc chung, môi trường đoàn dễ bị xem xét là nơi xuất phát, là miếng “pho mai” cho sự thăng tiến ở những vị trí công việc lớn hơn, là nơi “tráng men” trong hồ sơ lý lịch của cán bộ trẻ.

Ba là, hiện nay, sức hút của các hoạt động đoàn, phong trào đoàn đang phải đối diện với nhiều thách thức đến từ sức hút của những hoạt động, phong trào xã hội mang tính cá nhân, tổ, đội, nhóm; sức hút từ lợi ích của hoạt động đoàn vì cái chung với sức hút của lối sống vị kỷ, vì bản thân của mỗi cá nhân, trong xã hội. Điều này đòi hỏi người CBCCVC trẻ tham gia hoạt động đoàn không chỉ có đam mê, bầu nhiệt huyết mà cần phải có năng lực thực sự, phải có tri thức trong cách thức tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Để có thể tổ chức các hoạt động đoàn thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, đem lại những lợi ích thực sự cho cơ quan, đơn vị và cộng đồng, xã hội, cán bộ đoàn phải thực sự đồng điệu, đồng cảm với thanh niên và sử dụng tri thức để tổ chức các hoạt động.

Bốn là, hiện nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trình độ dân trí và sự phát triển của xã hội dân chủ ngày càng được nâng cao, các hoạt động càng đòi hỏi phải có tính chuyên nghiệp, chuyên sâu, mang hàm lượng tri thức cao. Trong bối cảnh đó, hoạt động đoàn buộc phải đổi mới để tránh hình thức, sáo rỗng và lãng phí. Từ đó đặt ra yêu cầu, nội dung và hình thức hoạt động đoàn cần phải được đổi mới, không chỉ thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt của đoàn viên mà phải gắn với những công việc, phần việc mang tính chuyên môn, chuyên sâu, thiết thực, hiệu quả. Đòi hỏi năng lực của người cán bộ đoàn, không dừng lại ở các hoạt động phong trào “cờ, đèn, kèn, trống” mà phải là các hoạt động gắn với đặc thù của cơ quan, đơn vị, bổ trợ cho các hoạt động chuyên môn của  cơ quan, đơn vị.  

 
MG 0107 min (1)

3. Những điều cần phải làm tốt để đoàn thực sự là môi trường tôi luyện cán bộ, bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo cho cơ quan, đơn vị trong khu vực công

Đối với những CBCCVC trẻ được các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn  vị tin tưởng giao nhiệm vụ đảm nhiệm các chức danh cán bộ đoàn chủ chốt phải luôn xác định rõ:

- Nhận thức rõ được vinh dự và tự hào được cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm tạo điều kiện và tin tưởng giao trọng trách đảm nhiệm công tác đoàn của cơ quan đơn vị. Trong nhận thức, suy nghĩ và hành động của cán bộ đoàn luôn thể hiện rõ sự trân trọng và nỗ lực cống hiến cho cơ quan, đơn vị. Đây chính là cơ hội để cá nhân được rèn luyện, trải nghiệm để trưởng thành trong công việc. Do đó, hãy ham học hỏi, cầu tiến, cầu thị, tiến bộ qua từng công việc thực hiện, trưởng thành qua từng thời gian công tác. 

- Phải có năng lực thực sự về chuyên môn. Khi được giao nhiệm vụ công tác đoàn, phải thực sự giành thời gian, công sức và tâm huyết tìm hiểu đặc trưng, đặc thù hoạt động đoàn của cơ quan, đơn vị, của ngành, lĩnh vực trong bối cảnh hiện nay. Tổ chức các hoạt động đoàn chú trọng tính thiết thực, hiệu quả, gắn với chuyên môn, đặc thù của đơn vị. CBCCVC trẻ làm công tác đoàn phải luôn gắn hoạt động đoàn với chuyên môn, phục vụ cho công tác chuyên môn. Mỗi kết quả hoạt động đoàn phải thực sự là một sự trải nghiệm, trưởng thành, bổ trợ cho hoạt động chuyên môn được tốt hơn. Các kỹ năng có được qua hoạt động đoàn thực sự giúp cho CBCCVC trẻ thành thạo khi vận dụng vào từng vị trí công việc của cơ quan, đơn vị.

Đối với cấp ủy đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khu vực công ngoài việc luôn đề cao vai trò, vị trí của tổ chức đoàn, của cán bộ đoàn trong cơ quan đơn vị còn phải thực sự tin tưởng giao những nhiệm vụ phù hợp cho cán bộ đoàn tổ chức và triển khai thực hiện. Lãnh đạo đơn vị có tấm lòng bao dung, tư duy huấn luyện cán bộ trẻ qua công tác đoàn để đào tạo, bồi dưỡng, dìu dắt sự trưởng thành của CBCCVC trẻ tham gia công tác đoàn.  

Tác giả bài viết: 1.TS. Trương Quốc Việt, Bí thư Đoàn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - 2.ThS. Thái Hồng Đức, Bí thư Đoàn Học viện BC&TT

Nguồn tin: Tạp chí Thanh niên

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sinh viên HuHa sẽ làm gì khi đi học trở lại

Kỷ niệm 7-5 (bên phải)
Thư viện điện tử
tra cứu văn bằng
Tra cứu đề tài
Số tay sinh viên
https://truongnoivu-csmn.edu.vn/
http://truongnoivu-csmt.edu.vn/
http://truongnoivu.edu.vn/

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập84
  • Hôm nay7,910
  • Tháng hiện tại7,910
  • Tổng lượt truy cập3,520,089
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây