Năm 2021
1

Công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng và giải pháp

Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Hải Thành viên: \ Số: ĐTSV.PHHCM.2021.02 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Quản trị Văn phòng, Văn thư, Lưu trữ

2

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình học tập của sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm: Phạm Thị Nguyệt Thành viên: Phạm Văn Giàu Số: ĐTSV.PHHCM.2021.01 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Đào tạo, Bồi dưỡng, Khởi nghiệp, NCKH

3

Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại UBND xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Chủ nhiệm: Đào Thị Linh Thành viên: \ Số: ĐTSV.QTVP.2021.02 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Quản trị Văn phòng, Văn thư, Lưu trữ

4

Hoạt động truyền thông trong công tác tuyển sinh của Khoa Quản trị văn phòng

Chủ nhiệm: Nguyễn Việt Cường Thành viên: \ Số: ĐTSV.QTVP.2021.01 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Công nghệ, Truyền thông, Thư viện

5

Ảnh hưởng của Internet đối với sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hiện nay

Chủ nhiệm: Lê Xuân Thịnh Thành viên: Nguyễn Thị Hòa, Vũ Văn Kiên, Nguyễn Thị Hà Thanh, Phan Hoàng Vũ Số: ĐTSV.TCXDCQ.2021.03 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Công nghệ, Truyền thông, Thư viện

6

Việc làm thêm của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hiện nay

Chủ nhiệm: Vũ Phi Nhung Thành viên: Phan Thị Hương, Nguyễn Quốc Sự, Lê An Khiêm, Hoàng Thị Như Quỳnh Số: ĐTSV.TCXDCQ.2021.02 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

7

Văn hóa đọc của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hiện nay

Chủ nhiệm: Lường Thị Thu Hà Thành viên: Dương Quang Long, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Xuân Chinh Số: ĐTSV.TCXDCQ.2018.02 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

8

Quản lý văn bản điện tử tại UBND Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Chủ nhiệm: Hà Thị Tuyết Dung Thành viên: Nguyễn Lê Hoa Văn, Vũ Thị Giang Số: ĐTSV.VTLT.2021.01 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Quản trị Văn phòng, Văn thư, Lưu trữ

9

Nghiên cứu xây dựng chương trình quản lý tài chính cá nhân của sinh viên tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Chủ nhiệm: Phùng Thị Vân Thành viên: Bùi Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Minh Ngọc, Trần Thị Hồng Nhung Số: ĐTSV.TTTHNN.2021.01 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh,Tài chính, Kế toán

10

Hoạt động học tập trực tuyến của sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam

Chủ nhiệm: Lê Thế Đạt Thành viên: Dương Lan Hương, Phan Minh Nhật, Nguyễn Thành Lam, Nguyễn Thái Thông Số: ĐTSV.PHQN.2021.03 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Đào tạo, Bồi dưỡng, Khởi nghiệp, NCKH

11

Dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tư pháp – hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Thảo Thành viên: \ Số: ĐTSV.PHQN.2021.02 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Quản lý, Tổ chức, Bộ máy

12

Kỹ năng chuẩn bị phỏng vấn xin việc làm của sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam

Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Thành Thành viên: Tạ Quỳnh Anh, Phạm Đỗ Như Quỳnh Số: ĐTSV.PHQN.2021.01 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

13

Các yếu tố ảnh hưởng đến khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hùng Thành viên: Nguyễn Hồng Hảo, Tạ Thị Nhung, Hoàng Thanh Tâm Số: ĐTSV.QTNNL.2021.02 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Đào tạo, Bồi dưỡng, Khởi nghiệp, NCKH

14

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Khoa Quản trị nguồn nhân lực, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Chủ nhiệm: Nguyễn Công Uyên Thành viên: Hoàng Tiến Lượng, Đặng Diệu Huyền Minh, Chu Thị Hoài Ly, Hoàng Thị Trúc Số: ĐTSV.QTNNL.2021.01 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Đào tạo, Bồi dưỡng, Khởi nghiệp, NCKH

15

Kỹ năng thiết lập mục tiêu và tạo hứng thú học tập của sinh viên Khoa Hành chính học, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Chủ nhiệm: Đoàn Mỹ Tho Thành viên: Lê Thị Thu Hoài, Lương Văn Tuyển, Đỗ Thị Hồng Ngọc Số: ĐTSV.HCH.2021.03 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

16

Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Chủ nhiệm: Dương Thị Việt Hà Thành viên: Bàn Thị Nái, Phạm Tuấn Cảnh Số: ĐTSV.HCH.2021.02 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Quản lý, Tổ chức, Bộ máy

17

Cải cách thủ tục hành chính tại UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Chủ nhiệm: Nguyễn Lương Bằng Thành viên: \ Số: ĐTSV.HCH.2021.01 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Quản lý, Tổ chức, Bộ máy

18

Trang bị kỹ năng mềm với cơ hội việc làm của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hiện nay. Thực trạng và giải pháp

Chủ nhiệm: Hoàng Bách Việt Thành viên: Nguyễn Thị Ngọc, Trần Ngô Thùy Linh. Số: ĐTSV.KHCT.2021.02 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

19

Nâng cao trách nhiệm xã hội của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong sử dụng mạng xã hội

Chủ nhiệm: Nguyễn Phương Linh Thành viên: Nguyễn Đức Huy, Vũ Phong Nhiệm Số: ĐTSV.KHCT.2021.01 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

20

Tội sử dụng trẻ em dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm trong Luật hình sự Việt Nam

Chủ nhiệm: Nguyễn Khắc Đạt Thành viên: Nguyễn Phương Dung, Đinh Thị Thúy Hạnh, Hoàng Văn Thành Số: ĐTSV.PLHC.2021.02 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Pháp luật, Quản trị, Nhân lực

21

Kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

Chủ nhiệm: Lương Văn Đức Thành viên: Hà Văn Đại, Nguyễn Văn Đức, Chu Thị Huyền, Phạm Thu Quyên Số: ĐTSV.PLHC.2021.01 Năm: 2021 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Pháp luật, Quản trị, Nhân lực

Năm 2020
22

Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm: Phạm Minh Phi Thành viên: Phạm Minh Phi Số: ĐTSV.PHHCM.2020.03 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Đảng, Đoàn thể, Chính trị

23

Phát triển kỹ năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Chủ nhiệm: Trần Thị Thu Hằng Thành viên: Trần Thị Thu Hằng Số: ĐTNC. 317 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

24

Giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm: Trần Bá Nam Thành viên: Trần Bá Nam Số: ĐTNC. 342 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

25

Quản lý tài liệu điện tử tại Chi cục Thuế quận Long Biên - Hà Nội

Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Phước Thành viên: Nguyễn Hữu Phước Số: ĐTNC. 341 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Quản trị Văn phòng, Văn thư, Lưu trữ

26

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội

Chủ nhiệm: Đỗ Văn Hải Thành viên: Đỗ Văn Hải Số: ĐTNC. 340 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Đảng, Đoàn thể, Chính trị

27

Quan hệ Ngoại giao Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Đức từ năm 1955 đến 1990

Chủ nhiệm: Đỗ Quốc Huy Thành viên: Đỗ Quốc Huy Số: ĐTNC. 339 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

28

Vai trò của các câu lạc bộ trong phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Chủ nhiệm: Lê Thu Huyền Thành viên: Lê Thu Huyền Số: ĐTNC. 338 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Đảng, Đoàn thể, Chính trị

29

Giáo dục tư tưởng khoan dung, đoàn kết cho sinh viên Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội

Chủ nhiệm: Phan Lạc Hoàng Anh Thành viên: Phan Lạc Hoàng Anh Số: ĐTNC. 337 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

30

Nghiên cứu thái độ học tập các môn Lý luận chính trị của sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội”

Chủ nhiệm: Đàm Hải Đăng Thành viên: Đàm Hải Đăng Số: ĐTNC. 336 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm45
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay3,495
  • Tháng hiện tại87,308
  • Tổng lượt truy cập3,569,861
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây