Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang

Chủ nhiệm Nguyễn Thị Hảo Thành viên Nguyễn Thị Hảo
Số 1405QTNA020 Năm 2018
Cấp độ Đề tài cấp Trường Lĩnh vực Công chức, Viên chức
Đội ngũ, công chức có vai trò hèt sức quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chinh quyền cơ sờ, hoạt động thi hành còng vụ. Hiệu lực. hiệu quả của bộ máy chinh quyền nói riêng và hệ thống chinh trị nói chung xét đèn cùng được quyết định bỡi phàm chắt, nãng lực và hiệu quả còng tác của đội ngũ còng chức. Vi vậy, việc nàng cao chất lượng đội ngũ cóng chức -vừng vàng về chinh trị. cỏ vàn hóa, có đạo đức lòi sống trong sạch, có nàng lực đẻ thực thi chức năng nhiệm vụ theo đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích họp pháp của cá nhản, tó chức và phục vụ nhàn dàn...là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thòng chính trị.

Đảng và nhà nước ta đà xác định còng tác cán bộ là khâu quan trọng nhảt, có ý nghĩa quyết định tới chát lượng vả hiệu quá còng việc, là khâu then chòt trong sự nghiệp cách mạng, là một trong nhùng yêu tố quan trọng góp phản vào nhừng thành còng trong sự nghiệp đòi mới đảt nước, đây mạnh còng nghiệp hóa, hiện đại hóa đảt nước.
Một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tòng thẻ cải cách hành chinh giai đoạn 2011-2020 đó là nâng cao chảt lượng đội ngũ cán bộ, còng chức, viên chức với sò lượng phù họp, chảt lượng ngày càng nàng cao, cơ cảu họp lý, có trinh độ chuyên món, có phàm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, không ngừng đòi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cẳu và nhiệm vụ cùa thời kỳ còng nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quổc tể
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây